< terug

WF Gent - Natuurwandeling doorheen de Kalkense Meersen

21/05/2017
14:00

Afdeling: Gent vzw
Provincie: Oost-Vlaanderen

Interculturele activiteit: Nee

Omschrijving:
Natuurwandeling in “De Kalkense Meersen”
Parkeren aan de kerk van Uitbergen (Berlare)


In de Scheldevallei tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren ligt een uitgestrekt meersengebied met een zeer rijke natuur. Met ongeveer duizend hectare aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oeroude meander van de Schelde, vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor tal van weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees Vogelrichtlijngebied opleverde.

Dit ganse gebied op een dag verkennen is natuurlijk onmogelijk. Vandaag beperken we ons tot “Het Heisbroek”. Dit was jarenlang een moerasgebied tot het werd bewerkt door plaatselijke boeren en het aanvankelijk een jachtgebied was met een “eendenkooi” mèt kooiker. Een kooiker was het hondje dat de eenden opdreef door de trechtervormige mand waar de dieren werden afgemaakt. Jagers noemden dat toen “oogsten”! Het oeverrecht wordt door vissers en tuineigenaars al meer dan 30 jaar uitgevochten voor de Rechtbank.

Natuurpunt heeft het ondertussen gepacht en samen met de provincie proberen zij daar met de vzw Rato de plantenexoot “waterteunis -bloem” te bestrijden. Ondertussen monitort het Instituut voor natuur- en bosonderzoek dit gebied omwille van de grote populatie melkeppe die daar nog is. Melkeppe is een schermbloemige met witte bloemen en bloeit vanaf juli tot september. Het leuke aan het Heisbroek is dat het veel eenden en ganzen kan herbergen en ’s zomers ook massa’s libellen. In het gebied ontdekken we tal van grassoorten, riet en bloemplanten. Het gele lis dat rond mei bloeit kan vrij dominant zijn. Met een beetje geluk spotten we vossen, grutto’s en andere interessante watervogels.
Bij regenweer zullen wij ons schoeisel dienen aan te passen, het kan er nat en drassig zijn maar dat deert ons niet.
Toch hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn.

Meer informatie:
14u15 – vertrek stipt om 14u30
Aan de kerk van Uitbergen, Veerstraat te 9290 Uitbergen (Berlare).

Zondag 21 mei 2017


WF-leden: 7€ per persoon
Niet WF-leden: 9€ per persoon

Gelieve het verschuldigd bedrag ten laatste op 15 mei 2017 over te schrijven op rekening BE31 2900 3304 1655 t.a.v. Walter De la Ruelle met vermelding “Kalkense meersen” en het aantal deelnemers.
Walter-nicole@telenet.be of 0496/86 07 36 (voorkeur sms)

Activiteiten van de afdeling Gent vzw

DatumActiviteitLocatieAfdeling
23/09/2017WF Gent - Huldiging 50 jaar Lux Nova in het LMHGent - LakenmetershuisGent vzw
01/10/2017Drawing Day @ LMHGent - LakenmetershuisGent vzw
07/10/2017Geleide wandeling in het kader van 200 jaar UGent: Over koten, kroegen en katersGent: St. Veerleplein - dienst Info, GentGent vzw
07/10/2017WF Gent - Woven Stories: Indigo FestivalGent - LakenmetershuisGent vzw
03/11/2017WF Gent - Cie I-Luna: Klein Festijn 'Herfsteditie'Gent - LakenmetershuisGent vzw
18/11/2017WF Gent - Multatuliteater 'Closer'Gent - LakenmetershuisGent vzw
26/11/2017WF Gent - Bezoek aan het SMAKGent - SMAKGent vzw
03/12/2017WF Gent - Literaire Matinee: Hilde BraetGent - LakenmetershuisGent vzw