Algemene vergadering

Zaterdag 11 maart 2017

Het bestuur van het Willemsfonds vzw nodigt je uit op de algemene ledenvergadering: hét moment om met jou van gedachten te wisselen over de koers die onze vereniging vaart. Want jouw mening telt! Het is trouwens een erg bijzondere algemene ledenvergadering in 2017 want de raad van bestuur van het Willemsfonds vzw en de algemeen voorzitter worden (opnieuw) verkozen.

Kom dus stemmen en bepaal wie de koers van onze vereniging uitzet. Of wil je niet aan de zijlijn maar zélf aan het roer van onze vereniging staan? Stel je dan kandidaat als bestuurslid! 

AGENDA
• Verwelkoming en aanduiden stemmentellers   
• Goedkeuring verslag algemene vergadering van 12 maart 2016
• Goedkeuring financieel verslag 2016   
• Goedkeuring voortgangsrapport 2016-2017
• Kwijting aan de bestuurders
• Goedkeuring begroting 2017
• Verkiezing raad van bestuur Willemsfonds vzw
• Verkiezing algemeen voorzitter Willemsfonds vzw
• Goedkeuring van de reservelijst waaruit we putten wanneer een lid van de raad van bestuur, voorgedragen door de provinciale verbonden/afdelingen, zijn mandaat stopzet
• Vragen van de leden
• Slotwoord

PRAKTISCH
Waar en wanneer? Zaterdag 11 maart, Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24-25, Gent. Ontvangst met koffie vanaf 13u30. Start vergadering om 14u. Na de vergadering receptie om 16u.
Inschrijven? Kan tot en met 6 maart via info@willemsfonds.be of 09-224 10 75. Vermeld duidelijk of je deelneemt aan de vergadering en/of aan de Dag van de Vrijwilliger.