Blauwe Fakkelteit

Nee, geen schrijffout. Wel de samensmelting van een ‘blauwe’ liberale visie in de breedste zin van het woord met vrijzinnigheid, in een heuse faculteit. Het splinternieuw vormingscentrum van het Willemsfonds, dat is de Blauwe Fakkelteit. Minister Guy Vanhengel, decaan, gaf op 30 september het officiële startschot.

Aanbod voor iedereen
Wervend schrijven, Facebook, vergaderingen leiden, evenementen organiseren, begrotingen opmaken, verzekeringen,… Vrijwilligers zijn van vele markten thuis. De Blauwe Fakkelteit werkt elk academiejaar twee vormingen uit rond thema’s die voor vrijwilligers nuttig zijn. Al onze leden én leden van andere verenigingen kunnen hier aan deelnemen. Ontdek welke vormingen dit academiejaar worden georganiseerd.

Exclusief aanbod voor Willemsfondsers
Alle Willemsfondsers krijgen € 5 korting op het deel van de vormingen van Vormingplus dat nuttig is voor vrijwilligers. De korting geldt voor alle vormingen die hier vermeld staan. Heeft een Willemsfondsafdeling nood aan vorming op maat? De Blauwe Fakkelteit helpt deze vorming organiseren én geeft hiervoor € 50 steun. Lees er meer over.

Samen wonderen creëren
De Blauwe Fakkelteit wil meer eenheid creëren in wat het Willemsfonds doet. Daarom  werken we elk academiejaar samen rond een thema. Dit eerste jaar is het thema ‘Wonderen van de Wereld’. Benieuwd naar onze wonderlijke lezingen? Hou vanaf 2017 ons ledenblad Rechtuit in de gaten! Willemsfondsafdelingen kunnen hier inspiratie voor wonderen opdoen.

Waarom een Blauwe Fakkelteit?
Er worden overal wel vormingsinitiatieven genomen, maar hier vinden we onze eigen waarden niet in terug. Ook kwam tijdens de opmaak van ons beleidsplan de vraag naar extra vorming voor vrijwilligers sterk naar boven. Met de Blauwe Fakkelteit geven we zowel onze vrijwilligers en afdelingen, als onze ‘gewone’ leden de kans om levenslang en levensbreed te leren.

Bedankt!
Een aantal vrijwilligers heeft menige avond de hoofden samen gestoken om de krijtlijnen voor onze Blauwe Fakkelteit uit te tekenen. Jacques, Jan, Amand, Robin, Léon, Mieke en Roger: bedankt!