Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Patrick Loobuyck 'Van strijdend atheïsme naar gedeeld humanisme'

Patrick Loobuyck 'Van strijdend atheïsme naar gedeeld humanisme'

De lezingencyclus ‘Bruggenbouwers’ geeft een forum aan experten die een positief alternatief bieden voor polarisering, onverdraagzaamheid en verzuring. Als brugfiguren inspireren ze om verbindend te werken. Godsdienstwetenschapper en moraalfilosoof Patrick Loobuyck is een belangrijke stem in het publieke debat. Zijn stukken verschijnen o.a. in Knack, De Standaard, De Morgen en schuwen de controverse niet. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent waar hij politieke filosofie doceert.  Zijn onderzoek focust op 'samenleven in een democratische, seculiere, multiculturele samenleving'.

Onze samenleving bevat steeds meer mensen die niet meer in God en zijn gebod geloven. Tegelijk komt er via migratie en globalisering terug religie binnen. De samenleving is diverser dan ooit. Dit maakt dat het vraagstuk van de religieuze tolerantie nog steeds erg actueel is. Atheïsten kunnen er heel verschillende opvattingen op nahouden wat betreft het godsgeloof: sommigen vinden het achterhaald en zelfs gevaarlijk. Godsdiensten worden dan beter bestreden? Anderen beschouwen godsdienst als ‘des mensen’ en als een inspiratiebron voor gelovigen om goed te handelen. Mogelijks kunnen atheïsten dan zelfs iets van gelovigen leren?

Patrick Loobuyck maakt wegwijs in de discussie over atheïsme, religie, humanisme en gedeelde waarden.  

Prijs: 5€, ter plaatse te betalen. Inschrijven: niet nodig

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Meer info nodig? Contacteer:
Katrien Dotselaere
brugge@willemsfonds.be
0477-59 17 94

Deel met anderen

Sluit Mijn Willemsfonds