Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Cartoonwedstrijd Reinaert De Vos

Cartoonwedstrijd Reinaert De Vos

Cartoonwedstrijd Reinaert De Vos

Haal je beste vossenstreken uit en neem deel aan de Cartoonwedstrijd 'Reinaert De Vos':

De cartoonwedstrijd wordt georganiseerd door het Willemsfonds Moerbeke in samenwerking met de Gemeente Moerbeke in het kader van het Reynaertjaar 2019. Alle inwoners van de gemeente Moerbeke, of die een link hebben met de gemeente, vanaf de leeftijd van 6 jaar (of 1ste leerjaar), kunnen deelnemen.

De wedstrijd loopt van 15 september 2019 tot uiterlijk 15 november 2019. Er zijn tal van leuke prijzen te winnen! Schrijf je snel in! Lees het wedstrijdreglement en vul het inschrijvingsformulier in. Doen! Veel succes!

Lees het wedstrijdreglement en vul het inschrijvingsformulier in.

Wens je een pdf-document van het reglement en inschrijvingsformulier? 

Stuur dan een berichtje naar willemsfondsmw@gmail.com.

(of is ook in print beschikbaar in de Bib van Moerbeke)

CARTOONWEDSTRIJD ‘Reinaert De Vos’: reglement 2019

Organisator
De cartoonwedstrijd wordt georganiseerd door het Willemsfonds Moerbeke in
samenwerking met de Gemeente Moerbeke in het kader van het Reynaertjaar 2019.
Definitie
Een cartoon is een humoristische tekening waarbij al dan niet een onderschrift of een
tekstballon wordt bijgevoegd.
Thema
“Reynaert De Vos”.
Deelname
Alle inwoners van de gemeente Moerbeke of die een link hebben met de gemeente
Moerbeke, vanaf de leeftijd van 6 jaar (of 1ste leerjaar), kunnen deelnemen aan deze
cartoonwedstrijd. Zijn uitgesloten van deze wedstrijd: alle personen die betrokken zijn
bij de organisatie van de wedstrijd, de jurering van de cartoons en
beroepscartoonisten.
Wanneer
De wedstrijd loopt van 15 september 2019 tot uiterlijk 15 november 2019. Laattijdig
ingezonden tekeningen komen niet in aanmerking voor de beoordeling.
De jury wordt samengesteld door de organisator. Bij de beoordeling van de cartoon
wordt rekening gehouden met diverse criteria zoals grafische kwaliteit, compositie,
originaliteit en interpretatie van het onderwerp “Reynaert De Vos”.
Prijsuitreiking
Zondag 15 december 2019 tussen 14u en 16u in de Bib van Moerbeke.
Uit de selectie van de 30 beste cartoons worden prijzen toegekend aan:
- Tot 12 jaar: 1ste, 2de, 3de prijs
- 13 – 18 jaar: 1ste, 2de, 3de prijs
- Vanaf 19 jaar: 1ste, 2de, 3de prijs
De tekenaars van de 30 beste cartoons worden schriftelijk op de hoogte gebracht via
mail. Deze cartoons worden tentoongesteld in de Bibliotheek tijdens de prijsuitreiking.

Aanlevering van het materiaal.
Er mogen maximum vijf cartoons per deelnemer ingediend worden. De
cartoontekeningen dienen als volgt aangeleverd te worden:
Op papier formaat Minimum A5/Maximum A4
•In kleur of zwart/wit
•Alle grafische tekentechnieken zijn toegelaten: potlood, inkt, verf, stiften etc.
Tekstballonnen en onderschriften zijn toegelaten.

Originaliteit van de tekeningen
De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn/haar cartoons. Discussies en
eventuele vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de
deelnemer.
Door deelname aan deze cartoonwedstrijd draagt de deelnemer de auteursrechten op de
ingezonden cartoontekeningen over aan de organiserende instanties.

Codenaam
Aandacht!! Om een eerlijke en anonieme jurering te garanderen, gelieve jouw naam niet te
vermelden op de tekening zelf. Maak een persoonlijke codenaam aan, bestaande uit
minstens 6 tekens, zoals bvb. ‘MAX#19‛. Noteer deze code op de achterkant van jouw
cartoontekening. Vervolgens vermeld duidelijk jouw naam, leeftijd, adres, email-adres,
telefoonnummer en jouw persoonlijke link met Moerbeke in een brief. Gebruik hiervoor het
invulformulier. Steek deze brief in een gesloten blanco omslag. Op deze omslag noteer je de
codenaam opnieuw die overeenkomt met de codenaam op de achterkant van je tekening.
Voeg deze omslag bij de inzending van je tekening. Tekeningen waarbij de naam van de
tekenaar zichtbaar zijn op de tekening zelf worden gediskwalificeerd.
Deponeer je inzending in een gesloten A4-enveloppe uiterlijk 15/11/2019 in de voorziene
‘cartoonbox‛ in de Bibliotheek van Moerbeke.

Terugzending
De originele cartoons kunnen afgehaald worden in de Bibliotheek van Moerbeke na afloop van
de prijsuitreiking op 15 December 2019. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor
beschadigde of verloren geraakte werken.
Door zijn of haar deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
Publicatierecht
Met haar/zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de tekenaar zich akkoord dat zijn
ingestuurde cartoons gebruikt worden voor een tentoonstelling en voor aan de wedstrijd
gerelateerde publicatie. De bekroonde werken blijven eigendom van de inrichters.

Jury
De jury handelt autonoom bij het toekennen van de prijzen. Er is geen correspondentie mogelijk
met de jury over haar beslissingen.
Organisatie
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door buiten haar wil optredende
oorzaken de wedstrijd zou worden onderbroken of afgelast.
De informatie en personengegevens, die bij deze cartoonwedstrijd verzameld worden, zijn
bestemd voor intern gebruik.
Deelname aan de cartoonwedstrijd impliceert aanvaarding van het reglement.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de
privacy-wetgeving en worden uitsluitend gebruikt voor de administratie en publiciteit van de
wedstrijd. Alle persoonlijke gegevens die door deelnemers worden verstrekt, worden vernietigd
of verwijderd na afloop van de wedstrijd, met uitzondering van de prijswinnaars en deelnemers
van wie de cartoons worden gebruikt. Door deelname aan de wedstrijd ga je ermee akkoord
dat je naam en leeftijd samen met je ingezonden cartoon en foto’s (die tijdens de prijsuitreiking
worden genomen) mogen worden gepubliceerd in de (online) media.

INVULFORMULIER DEELNAME CARTOONWEDSTRIJD ‘Reynaert De Vos’ 2019


Maak een persoonlijke codenaam aan, bestaande uit minstens 6 tekens, zoals bvb.
‘MAX#19‛. Noteer deze code op de achterkant van jouw cartoontekening. Vervolgens,
vermeld duidelijk jouw naam, leeftijd, adres, email-adres, telefoonnummer en jouw
persoonlijke link met Moerbeke in een brief. Gebruik hiervoor het invulformulier.
Steek deze brief in een gesloten blanco omslag. Op deze omslag noteer je de
codenaam opnieuw die overeenkomt met de codenaam op de achterkant van je
tekening. Voeg deze omslag bij de inzending van je tekening. Tekeningen waarbij de
naam van de tekenaar zichtbaar zijn op de tekening zelf worden gediskwalificeerd.
Deponeer je inzending in een gesloten A4-enveloppe uiterlijk 15/11/2019 in de voorziene
‘cartoonbox‛ in de Bibliotheek van Moerbeke.

CODENAAM: .........................................................
PERSOONLIJKE LINK MET MOERBEKE:
O Ik woon in Moerbeke
O Ik ga naar school in Moerbeke
O andere: .........................................................

NAAM: .........................................................
VOORNAAM: .........................................................
LEEFTIJD: .......

ADRES:
Straat: .............................................................................. Huisnummer: .......
Postcode: ................. Gemeente: ........................................................
EMAIL-ADRES: ....................................................................

TELEFOON: ....................................................................

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs leden Gratis
Deelnameprijs niet leden Gratis

Deelname Cartoonwedstrijd is gratis!

Meer info nodig? Contacteer:
Myriam Mestiaen

willemsfondsmw@gmail.com
tel 0476-938707

Deel met anderen

Sluit Mijn Willemsfonds