Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Waarom een Blauwe Fakkelteit

Met de Blauwe Fakkelteit geven we iedereen de kans om levenslang en levensbreed te leren. Elk academiejaar werken we rond een actueel thema. Vorig jaar was dat cultureel ondernemen. Dit jaar werken we rond ‘Samen sterke verhalen maken’.

Levenslang en levensbreed leren

Levenslang leren betekent dat leren zich niet beperkt tot een bepaalde periode of levensfase. Iedereen leert voortdurend (bij) in functie van zelfontplooiing of in functie van zijn of haar maatschappelijke rol(len). Levensbreed leren benadrukt dat de finaliteit van het leren niet beperkt mag blijven tot de economische sfeer maar dat persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke participatie even belangrijke doelstellingen zijn. Het leren grijpt plaats in alle domeinen van het leven.

Zoals tijdens het werken als vrijwilliger.

Samen sterke verhalen maken

Door mensen elkaar beter te leren kennen, ontstaat er meer begrip. Wederzijdse dialoog zorgt ervoor dat mensen zich gehoord voelen en zich durven uit. Door het delen van verhalen krijgen we een sterker vertrouwen in elkaar en de maatschappij. Daarom helpt de Blauwe Fakkelteit jou om je eigen verhaal te vertellen.

Tijd voor actie, volg één van onze vormingen! 

 


 

Sluit Mijn Willemsfonds