Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Waarom een Blauwe Fakkelteit

Met de Blauwe Fakkelteit geven we zowel onze vrijwilligers en afdelingen, als onze leden én leden van andere verenigingen de kans om levenslang en levensbreed te leren. Dit jaar werken we rond het thema digitale communicatie. We gaan samen voor digitale geletterdheid!

Demografische en technologische veranderingen

De laatste decennia verandert er in België veel op demografisch en technologisch vlak. Onze bevolking breidt uit, er zit meer ‘kleur’ in en we worden ouder. Daarnaast gaan we naar een wereld die alsmaar meer en sneller digitaliseert. Er wordt verwacht dat deze zaken ook in het komende decennium aan de basis zullen liggen van de belangrijkste veranderingen in de maatschappij. Innovaties in het domein van digitalisering en sociale media verruimen en veranderen onze mogelijkheden om ons te verenigen en te participeren. We kunnen ons bijvoorbeeld online verenigen, met mensen van over de hele wereld. Beperkingen in tijd en ruimte om ons te verenigen en te participeren vervagen. Helaas worden ze vervangen door andere beperkingen zoals toegang tot het internet en digitale geletterdheid.  

Digitale geletterdheid bij het Willemsfonds

Hier willen we iets aan doen. Daarom zet de Blauwe Fakkelteit dit jaar in op online communicatie. Ook al zijn jullie Willemsfondsers al heel digitaal, velen vinden online het Willemsfonds niet. Negen op de tien Willemsfondsleden is internetgebruiker, vijf leden op tien gebruiken sociale media. Toch raadpleegt ongeveer twee op drie van de leden onze website zelden of nooit. De website bereikt slechts 38% van de leden. Websites van lokale afdelingen scoren nog lager: een bereik van 28%. Onze digitale nieuwsbrief scoort dan beter, met een bereik van 53%. Hoewel vier leden op tien sociale media volgen van lokale organisaties of verenigingen, volgt maar één lid op tien al eens de Willemsfonds-Facebookpagina. Tijd voor actie!

 

Sluit Mijn Willemsfonds