Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Coronaveilig heropstarten met een geleide wandeling in het Molderbroek.

Coronaveilig heropstarten met een geleide wandeling in het Molderbroek.

WIILEMSFONDS MOL – PROTOCOL activiteit in tijden van corona

Na rijp beraad heeft Willemsfonds Mol beslist, nu het weer mag, voorzichtig herop te starten in september met een gegidste natuurwandeling in het Molderbroek in Mol- Gompel die aan de coronaveiligheidsvoorwaarden voldoet. Lees hiertoe het PROTOCOL hierboven.

De vallei van de Molse Nete is een uitgestrekt natuurgebied dat sinds 1996 in beheer is bij Natuurpunt. Het situeert zich ten zuiden van de Molse Nete, tussen het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de spoorweg naar Balen.

Vorig jaar werd hier door de provincie Antwerpen, in overleg met Natuurpunt, het overstromingsmoeras 'Molderbroek' aangelegd in de vallei van Mol-Gompel.  Er werd bovendien veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid - voor de omwonenden een belangrijke vereiste - en daarom werd er een mooie wandellus van een kleine 5 km gerealiseerd met nieuwe wandeldijken, 2 vlonderpaden en een brug.

Dit overstromingsgebied van slechts 5,5 ha mag zich volledig ontwikkelen tot een broekbos, een zompig bos zeg maar. Een mysterieuze biotoop die hier vroeger vaak voorkwam, maar nu in de verdrukking is geraakt.

In dit drassig stukje valleigebied kan je kleine zangvogels spotten, maar ook roofvogels zoals de sperwer, de buizerd en de torenvalk. Vermeldenswaard zijn ook de ijsvogel, de houtsnip en de waterral.

Een zeer begeesterde en bovendien komische gids van Natuurpunt, Luc De Groof, zal deze wandeling leiden.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 10, gids inbegrepen. Enkel leden van Willemsfonds Mol kunnen zich inschrijven voor deze wandeling. Inschrijven is verplicht en kan enkel via email naar mol@willemsfonds.be met vermelding van naam, email adres en telefoon of gsm nummer. Inschrijven kan vanaf dinsdag 1 september t.e.m. vrijdag 18 september.

De deelname bedraagt 5 euro. Gelieve na goedkeuring van uw inschrijving de deelname te storten op het rekeningnummer BE96 8601 0925 3405 van Willemsfonds Mol.

Elke deelnemer brengt zijn eigen mondmasker en zijn eigen handgel mee. Hildegard Geeraerts, bestuurslid van Willemsfonds Mol, begeleidt de wandeling.

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Meer info nodig? Contacteer:
Véronique Verhaest
mol@willemsfonds.be
0496 08 30 71

Sluit Mijn Willemsfonds