Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Lezing door prof. dr. Paul Lemmens

Lezing door prof. dr. Paul Lemmens

Mensenrechten, zoals onder meer het recht op leven en vrijheid, de vrije meningsuiting en het recht op vergaderen en zich te verenigen, alsook het recht op een eerlijk proces, zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de Europese Rechtbank die waakt over de eerbiediging van die mensenrechten door de lidstaten die gebonden zijn door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In alle aspecten van het maatschappelijk leven komt dit Hof tussen en bepaalt het de regels. De nationale parlementen en rechters moeten deze regels respecteren en de nationale wetgeving hieraan aanpassen. De gelijkstelling van buiten het huwelijk geboren kinderen aan zogenaamde wettige kinderen of de verplichte bijstand van een advocaat wanneer de onderzoeksrechter iemand in voorlopige hechtenis wil nemen, zijn maar enkele voorbeelden van de grote impact van die mensenrechten en de uitlegging die daaraan door het Europees Mensenrechtenhof wordt gegeven.

Paul Lemmens is emeritus hoogleraar aan de KUL,  oprichter van het Institute for Human Rights aan de faculteit van de rechtsgeleerdheid, en thans de Belgische rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Hij heeft bovendien zijn roots in Sint-Truiden en het is dan ook een eer voor Limburg en Sint-Truiden hem te kunnen afvaardigen naar het Europees Hof voor de Mensenrechten als enige Belgische Rechter in dit Hof.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs leden € 5,00
Deelnameprijs niet-leden € 7,00

Meer info nodig? Contacteer:
Yvette Cordie
sint-truiden@willemsfonds.be
011 70 74 85

Sluit Mijn Willemsfonds