Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Privacy

Algemene Voorwaarden en Privacy

Willemsfonds vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt.

Gebruikersovereenkomst website Willemsfonds – bescherming van persoonsgegevens en privacy

Willemsfonds hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat: 

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden
  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren
  • Willemsfonds vzw zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

De volledige gebruikersovereenkomst vind je hieronder:

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Willemsfonds vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Willemsfonds vzw zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers. 

Willemsfonds vzw is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Willemsfonds vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of disfunctioneren van het systeem. 

Willemsfonds vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Willemsfonds vzw oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Willemsfonds vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Willemsfonds vzw en de eigenaars van deze sites.

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Willemsfonds vzw. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willemsfonds vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Willemsfonds vzw verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Willemsfonds vzw gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van activiteiten en projecten. Willemsfonds vzw verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden. 

Willemsfonds vzw verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Willemsfonds vzw maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Willemsfonds vzw is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijd op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De gebruiker kan Willemsfonds vzw hiervoor contacteren op het adres te Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent of via info@willemsfonds.be.

Artikel 5 : Bewijs en toepasselijk recht 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Auteursrechten van foto's opgeladen via de website

Gebruikers die via de site beelden uploaden, mogen dat enkel doen met beelden waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Deelnemers behouden de auteursrechten op de gebruikte foto('s). 

De gebruikers gaan ermee akkoord dat Willemsfonds de foto('s) kan gebruiken voor algemene communicatie en de foto('s) kan verspreiden naar derden,  zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Willemsfonds. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Willemsfonds geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Willemsfonds gebruik maken.

 

Sluit Mijn Willemsfonds