Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Adviesgroep inclusie

Maak kennis met de adviesgroep inclusie

Het Willemsfonds heeft een adviesgroep inclusie. Deze adviesgroep bestaat uit externe en interne ambassadeurs die nadenken over actuele thema’s die te maken hebben met inclusie. Iedere ambassadeur kiest zelf hoe hij/zij/hun een steentje bijdraagt aan een inclusiever Willemsfonds en bij uitbreiding aan een inclusievere samenleving. We vertrekken steeds vanuit de vraag Hoe zorgen we ervoor dat élk individu toegang heeft tot alles wat het Willemsfonds te bieden heeft?

Wat doet de adviesgroep inclusie

De ambassadeurs in de adviesgroep inclusie denken met de coach inclusie na over concrete adviezen waarmee het Willemsfonds participatiedrempels kan vermijden en/of wegnemen. De geformuleerde adviezen worden aan het bestuursorgaan aangeboden. Het bestuursorgaan overweegt de adviezen op hun haalbaarheid, kostprijs, … .

Projecten

Zo werkte de adviesgroep inclusie een volledig project uit Samen (digitaal) koken en sterke verhalen Smaken dat goedgekeurd werd en nu gefinancierd wordt door het Willemsfonds. We werken voorts structureel samen met Hoedgekruid en het NO BABES-project.
In de adviesgroep inclusie deden we een aantal try-outs voor maatschappelijke gesprekstafels rond actuele thema’s zoals inclusieve communicatie, eenzaamheid, …. Hieruit vloeide voort dat we het doeNdenken project van de Blauwe Fakkelteit nieuw leven inblazen.

Losse adviezen

Uit de maatschappelijke gesprekstafels komen bovendien losse adviezen voort. Zo werd er bijvoorbeeld op ons literaire festival Het Beter Boek een doventolk uitgenodigd.

Rechtuit

De coach inclusie schrijft elk kwartaal een tekst over een inclusief thema. De leden van de adviesgroep inclusie geven feedback alvorens de tekst gepubliceerd wordt in Rechtuit.

Hoe werkt de adviesgroep inclusie?

De mensen van de adviesgroep inclusie ondersteunen de coach inclusie, elk op hun eigen wijze. De ene maakt foto’s voor de Rechtuit of begeleidt kookworkshops, nog een ander brengt nieuwe contacten of onderwerpen aan of staat model voor de rubriek De naakte Willemsfondser, verschillende mensen zijn sterk in (talige) feedback geven op de artikels in de Rechtuit,… . Het zijn dus voornamelijk de individuele talenten die onze groep sterk maken. De coach inclusie benadert elkeen vanuit de eigen noden, competenties en energie en brengt al deze individuele input samen in het inclusief beleid van het Willemsfonds.

Wie dat wil, neemt deel aan een maatschappelijke gesprekstafel begeleid door de coach inclusie (maximaal 3X per jaar). Deze gesprekstafels worden opengesteld voor publiek. Externe deelnemers kunnen op deze wijze kennismaken met de visie en de werking van het Willemsfonds. Zodoende fungeert de adviesgroep in zekere zin eveneens als organische kraamkamer voor het bestuursorgaan van de toekomst.

Wie zit er in de adviesgroep inclusie

De adviesgroep inclusie bestaat uit externe en interne partners. De externe experten van onze partnerorganisaties zijn momenteel: Filip Van Zandycke van Hoedgekruid vzw en Jana Peters van De Mens.nu. Zahra Aghili en Valentina Melantchouk zijn in persoonlijke naam lid. De vrijwilligers van het Willemsfonds zijn: Mieke De Groen, Anne Vervondel, Hendrik Demol en Marc Vanryckeghem, Eline Vanduyver en coach inclusie Tania Menten.

Heb je zelf suggesties om van het Willemsfonds een nog inclusievere vereniging te maken? Neem contact met tania.menten@willemsfonds.be. Onze coach inclusie zal je dankbaar zijn.

 

Sluit Mijn Willemsfonds