Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Werkgroep Interne werking

Maak kennis met onze werkgroep interne werking

Deze werkgroep ging in 2017 van start met het traject om onze interne werking te innoveren. We zijn ervan overtuigd dat door anders te gaan werken en organiseren we voorwaarden hebben gecreëerd voor vernieuwing. Tot slot is maatschappelijke vernieuwing in onze ogen slechts mogelijk als ook de interne cultuur en structuur zodanig is georganiseerd dat ze voorwaarden schept voor maatschappelijke innovatie, deze ondersteunt en stimuleert. Anders gezegd, innovatief denken moet deel uitmaken van de kwaliteitscultuur van een organisatie.

Wat doet de werkgroep interne werking?

De afgelopen jaren heeft de werkgroep de nodige tijd en middelen ingezet om alle belanghebbenden binnen het Willemfonds de juiste mindset aan te meten en de goodwill te ontwikkelen. De werkgroep zet via een participatief proces in op organisatievernieuwing en -ontwikkeling, en neemt initiatieven om de structuur en cultuur van het Willemsfonds te innoveren zodat we efficiënter en doelgerichter kunnen werken.

De werkgroep nam bewust voldoende tijd om de waarden van het Willemsfonds scherp te stellen, samen te praten over de toekomstplannen en dromen, de gehele interne structuur onder de loep te nemen en aan te pakken. Het eindresultaat van dit proces is een nieuwe blauwdruk, waarin onze missie, met daarin een aantal heel duidelijke beleidslijnen, de leidraad vormt.

Het resultaat mag er zijn. Het Willemsfonds van vandaag is een vloeibaar, verbonden en toegankelijk netwerk. Inhoud primeert op structuur. Onze regels hebben de weg vrijgemaakt voor vrijheid en creativiteit. Onze vrijwilligers(groepen) hebben niet een halftijdse (administratieve) stafmedewerker ter beschikking, maar er staat een team van gespecialiseerde coaches voor hen klaar. Er is een coach voor elk van onze focusgebieden: taal en literatuur, inclusie, cultureel ondernemerschap, communicatie, vrijwilligersondersteuning, administratie en financiën, Europese werking en kritisch burgerschap. Het Willemsfonds is klaar voor de 21ste eeuw.

Wie zit er in de werkgroep interne werking?

Momenteel bestaat onze werkgroep uit deze enthousiaste en geëngageerde leden:

  • Marc Vanryckeghem
  • Mieke De Groen
  • Luc Govaert
  • Sylvain Peeters
  • Arthur Vandervee
  • Roger Voeten

Zij komen gemiddeld één keer per kwartaal (digitaal) samen en worden daarbij ondersteund door de directeur van het Willemsfonds.

 

 

Sluit Mijn Willemsfonds