Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Voorintekening: Los Caprichos

Voorintekening: Los Caprichos

26 november 2019 by Yarrid Dhooghe

Caprichos.png

Albert Cambeen en Alexander Vertenten presenteren een nieuw boek “Los Capricos”. Rode draad doorheen dit kunstcahier zijn dertig tekeningen van de kunstenaar Albert Cambeen. In het boek vindt u literaire bijdragen van Herman Balthazar, Willem Elias, Caroline Pauwels, Rik Pinxten, Jean Paul Van Bendegem, Alexander Vertenten en vele anderen.

Albert’s Los Caprichos…

De universele aanklacht tegen de menselijke dwaasheden in “Los Caprichos” van Francisco Goya (1797-1799) was de aanleiding en dit heeft Albert nooit meer losgelaten. Het begon in zijn academietijd, in die woelige Gentse jaren zestig met als leermeester Jan Burssens en hield aan tot ver voorbij het millennium. In dit op zichzelf staand oeuvre, “ Albert’s Los Caprichos”, zal u de bevestiging vinden dat de onbezonnenheid van de mens spijtig genoeg veelal leidt tot extreem negatieve attitudes: agressie, geweld, terreur en oorlog.

Zijn verontwaardiging hieromtrent wordt gevoed door het feit dat de wreedheden vooral kinderen en vrouwen maar ook andersdenkenden, minderheden, onbekenden, vreemdelingen en vluchtelingen, treffen.

We vroegen aan schrijvers, dichters, historici, filosofen, kunstenaars en wetenschappers wat er in hen opborrelt bij het bekijken van deze bloedrode draad.

Het verrijkend resultaat van deze 23 uiteenlopende en verrassende bedenkingen en beschouwingen zal u kunnen lezen, interpreteren en beoordelen.

De realisatie van dit boekwerk was voor Albert en ik een avontuurlijke reis door het onbekende. Het is onze vurigste wens dat ook bij u, bij het kijken en lezen, een niet-vrijblijvende ontdekkingsreis wordt aangevat.

Alexander Vertenten (eindredactie en medeauteur)

Hoe bestellen?

Heb je interesse in een van de 250 genummerde exemplaren van het kunstcahier? Wie een exemplaar wil, kan dit door voorafgaand in te tekenen aan een reductieprijs van 25€, (excl. verzendingskosten 5€).

Het aankoopbedrag, al dan niet inclusief de verzendingskosten, kan men overschrijven op rekeningnr. BE 16 7360 6584 4674 van Los Caprichos (Cambeen/Vertenten) met vermelding van voormaan, naam en woonplaats.

Op zondag 8 december 2019 om 15u wordt het boek gepresenteerd in het Geuzenhuis. Deelnameprijs is gratis. Schrijf je in bij Alexander Vertenten: alexander.vertenten@pandora.be

Sluit Mijn Willemsfonds