Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Thank Willemsfonds it’s Friday! Met Cinemaxiliaan

Thank Willemsfonds it’s Friday! Met Cinemaxiliaan

Nieuwkomers, vluchtelingen, asielzoekers, migranten: verschillende benamingen voor mensen die een nieuwe thuis zoeken en soms vonden in Brussel. We ontmoetten sommigen onder hen, maar kennen elkaar vaak niet.
De week voorafgaand aan Wereldvluchtelingendag organiseren we, samen met uiteenlopende partners, activiteiten die je meenemen in de leefwereld, ervaringen en cultuur van enkele nieuwe Brusselaars. En vooral: activiteiten waarin we het gesprek aangaan met elkaar en elkaar (beter) leren kennen. Welk verhaal dragen we mee? Wat bracht ons naar Brussel? Hoe ervaren wij de stad? Wat brachten wij met ons mee?

“Filmvertoningen zijn niet alleen een manier om mensen samen te brengen. De ervaring om samen films te bekijken, erover te discussiëren, het leven te bespreken en elkaar te leren kennen in een spontane omgeving kan een eerste vonk teweegbrengen, een brug slaan tussen mensen met verschillende horizonten.” - Cinemaximiliaan

Goed nieuws! Na een lange coronaslaap, waarin weken voor velen vaak in weekenden overvloeiden, kunnen we eindelijk weer eens samen het einde van een werkweek vieren! We vieren dit een eerste keer op vrijdag 18 juni met een filmavond die we samen met vzw Cinemaximiliaan organiseren. We kijken samen naar enkele boeiende kortfilms en gaan daarna (coronaproof) met elkaar in gesprek over de film, de emoties en/of vragen die het bij ons opriep.

Wij zijn alvast heel benieuwd naar deze avond en hopen dat jij samen met ons op ontdekkingstocht  wilt gaan naar nieuwe verhalen! 
Reserveer jouw plaats hieronder: 
Ticketsreserveren

Bekijk zeker ook onze andere activiteiten in het kader van Wereld Vluchtelingendag: 
Op 20 juni om 15u00 en 19u00: http://lagrange.willemsfondsbrussel.be  

ENG: 
Newcomers, refugees, asylum seekers, migrants: different names for people who are looking for a new home and sometimes found one in Brussels. We met some of them, but often do not know each other.
The week prior to World Refugee Day we organise several activities that take you into the world, experiences and culture of some of Brussels' newcomers. And above all: activities in which we enter into a dialogue with each other and get to know each other (better). What story do we carry with us? What brought us to Brussels? How do we experience the city? What did we bring with us?

"Film screenings are not just a way of bringing people together. The experience of watching films together, discussing them, discussing life and getting to know each other in a spontaneous environment can create a first spark, build a bridge between people with different horizons." - Cinemaximiliaan

Good news! After a long corona sleep, in which weeks for many often blended into weekends, we can finally celebrate the end of a working week together again! We will celebrate this for the first time on Friday 18 June with a film evening organised together with the non-profit organisation Cinemaximiliaan. Together we will watch some fascinating short films and afterwards we will talk (coronaproof) about the film, the emotions and/or questions it evoked in us.

We are looking forward to this evening and hope that you will join us in our search for new stories!

Reserve your spot here: 
Ticketsreserveren
Be sure to check out our other activities in connection with World Refugee Day:
June 16 at 14h00: http://migratiemuseum.willemsfondsbrussel.be
June 20 juni at 15h00 and 19h00: http://lagrange.willemsfondsbrussel.be

Prijzen

Ticket Prijs
Gratis deelname Gratis

Meer info nodig? Contacteer:
Suzanne ter Haar
suzanne.terhaar@willemsfonds.be

Sluit Mijn Willemsfonds