Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Concert Lagrange Points

Concert Lagrange Points

ENGLISH? Scroll down...

Nieuwkomers, vluchtelingen, asielzoekers, migranten: verschillende benamingen voor mensen die een nieuwe thuis zoeken en soms vonden in Brussel. We ontmoetten sommigen onder hen, maar kennen elkaar vaak niet.
De week voorafgaand aan Wereldvluchtelingendag organiseren we, samen met uiteenlopende partners, activiteiten die je meenemen in de leefwereld, ervaringen en cultuur van enkele nieuwe Brusselaars. En vooral: activiteiten waarin we het gesprek aangaan met elkaar en elkaar (beter) leren kennen. Welk verhaal dragen we mee? Wat bracht ons naar Brussel? Hoe ervaren wij de stad? Wat brachten wij met ons mee?

Een muzikaal eindpunt van onze reis in Lagrange Points!

Na een pop-up locatie in de Ravensteingalerij vormt de Huidevettersstraat in de Marollen de  nieuwste en eerste vaste thuisbasis van Lagrange Points. Ontstaan vanuit de passie voor cultuur en verbinding van twee Brusselse nieuwkomers, is het uitgegroeid tot een prachtige, inspirerende locatie: een combinatie van een seculiere boekwinkel, café en cultureel huis, waar iedereen welkom is. De perfecte plek dus voor onze afsluiter van deze evenementen reeks: op 20 juni aanstaande,
Wereldvluchtelingendag.

We nodigen je uit om samen met ons de week muzikaal af te sluiten en nog even mee te reizen doorheen Arabische literatuur en muziek. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: om 15u00 en om 19u00. Beide optredens zullen ongeveer 2 uur duren en deelname is gratis. Het aantal plaatsen zal beperkt zijn, dus schrijf je zeker zo snel mogelijk in voor 1 van de tijdslots via de link hieronder: 

Ticketsreserveren

Bekijk zeker ook onze andere activiteiten in het kader van Wereld Vluchtelingendag: 

ENG: 
Newcomers, refugees, asylum seekers, migrants: different names for people who are looking for a new home and sometimes found one in Brussels. We met some of them, but often do not know each other.
The week prior to World Refugee Day we organise several activities that take you into the world, experiences and culture of some of Brussels' newcomers. And above all: activities in which we enter into a dialogue with each other and get to know each other (better). What story do we carry with us? What brought us to Brussels? How do we experience the city? What did we bring with us?

A musical ending to our journey in Lagrange Points!

After a pop-up location in the Ravenstein Gallery, Lagrange Point found their new and first permanent home in the Huidevettersstraat in the Marolles. Originating from the passion for culture and connection of two Brussels' newcomers , it has grown into a beautiful, inspiring location: a combination of a secular bookstore, café and cultural house, where everyone is welcome. The perfect place for our closing event of this series: on the 20th of June, World Refugee Day.

We invite you to end the week musically and to travel with us through Arabic literature and music. There are two possibilities: at 3 pm and at 7 pm. Both performances will last about 2 hours and participation is free. The number of places will be limited, so be sure to register as soon as possible for one of the time slots:

Ticketsreserveren

Prijzen

Ticket Prijs
Gratis deelname Gratis

Meer info nodig? Contacteer:
Suzanne ter Haar
suzanne.terhaar@willemsfonds.be

Sluit Mijn Willemsfonds