Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Algemene vergadering provinciaal verbond Oost-Vlaanderen

Algemene vergadering provinciaal verbond Oost-Vlaanderen

Wegens langdurige ziekte is het voor Eric De Temmerman momenteel moeilijk om zijn engagement als provinciaal voorzitter verder te zetten, om die reden neemt Eric ontslag. 
Eric en Tuur Vandervee, algemeen ondervoorzitter Willemsfonds vzw bespraken de mogelijkheid om over te schakelen van een dagelijks bestuur naar een provinciale vergadering met vertegenwoordiging van alle Oost-Vlaamse afdelingen. Momenteel zijn er twaalf actieve afdelingen in Oost-Vlaanderen. In andere provincies wordt er met succes op deze manier gewerkt.
 
• alle huidige bestuursleden van het dagelijks bestuur zijn ontslagnemend. Uittredende leden van het dagelijks bestuur kunnen zich wel opnieuw kandidaat stellen voor dezelfde of voor een andere functie, zijnde provinciaal voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester
• alle afdelingen worden aangeschreven en gevraagd om één kandidaat en één plaatsvervanger af te vaardigen voor de provinciale vergadering. In dat schrijven worden de procedures voor de verkiezing van het nieuwe bestuur volledig toegelicht 
• het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen bestaat bijgevolg uit maximaal twaalf bestuursleden die afgevaardigd worden door de actieve afdelingen
• uit deze kandidaten wordt de provinciaal voorzitter gekozen. Dit gebeurt door de algemene vergadering
• de drie andere functies worden tijdens de eerstvolgende samenkomst van de provinciale vergadering verkozen
• de leden van de provinciale vergadering engageren zich voor een mandaat van vijf jaar (overeenkomstig de termijn zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Willemsfonds vzw) en engageren zich om zoveel mogelijk vergaderingen bij te wonen om een optimale doorstart van het nieuwe bestuur te verzekeren
• alle leden van het provinciaal bestuur zullen de uitnodigingen met agenda en de verslagen van de vergaderingen ontvangen
• het nieuw samengestelde bestuur kan van start gaan na 24 maart 2018
• alle afdelingsvoorzitters ontvangen heel binnenkort de procedures voor de afvaardiging vanuit hun afdeling
OP HET PROGRAMMA
9u30 Ontvangst met koffie & cake in de Zuilenzaal, Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
10u Algemene vergadering
12u15 Receptie
AGENDA
- welkomstwoord door Eric De Temmerman, provinciaal voorzitter 
- inleiding van de algemene vergadering door Arthur Vandervee, algemeen ondervoorzitter Willemsfonds vzw
- werkingsverslag 2017
- financieel verslag 2017 en kwijting bestuursleden
- begroting 2018 
- jaarprogramma 2018 
- goedkeuring lijst met naam van de afgevaardigde van de afdelingen voor de algemene vergadering
- verkiezing kandidaten provinciaal bestuur provinciaal verbond Oost-Vlaanderen voor de ambtsperiode 2018-2022
- verkiezing van de provinciaal voorzitter voor de ambtsperiode 2018-2022
- varia & rondvraag
INFO & INSCHRIJVINGEN
Plaats van afspraak is het Geuzenhuis, Kantienberg 9 in Gent. Om de vergadering goed te kunnen organiseren, verzoeken we jou vriendelijk om voor maandag 12 maart 2018 in te schrijven bij Pascale Braeckman via pascale.braeckman@willemsfonds.be of via 09-267 39 61. Iedereen is welkom!

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Meer info? Contacteer:
Pascale Braeckman
pascale.braeckman@willemsfonds.be
0497-58 54 93

Sluit Mijn Willemsfonds