Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Geleide wandeling Campo Santo

Geleide wandeling Campo Santo

Campo Santo, Sint-Amandsberg, één van de merkwaardigste begraafplaatsen

Het Campo Santo van Sint-Amandsberg wordt vaak bestempeld als één van de merkwaardigste begraafplaatsen in Vlaanderen. Je vindt er een uitzonderlijke concentratie aan indrukwekkende gedenktekens van figuren die in het culturele, economische en politieke leven een vooraanstaande rol gespeeld hebben, waaronder onze inspirator Jan Frans Willems.

Klein verhaal: ‘Willemsheuvel: licht of … verlicht?’

Het grafmonument van Jan Frans Willems bevindt zich in het oudste, en historisch waardevolste gedeelte van Campo Santo, tot op vandaag wel ‘ns de “Vlaamse heldenheuvel” of” kunstenaarsheuvel” genoemd. Een 19de-eeuws journalist gaf volgend advies:

 “In de aankondiging der inhuldiging van het gedenkteken aan de dichter Ledeganck, zagen wy, dat men daar in Sint-Amandsberg den naam gaf van Willemsheuvel. Wy weten niet met wiens overleg en toestemming dit geschied is. Het schijnt dat er mannen zijn die zeer licht over alles beslissen. De napoleontischen zouden met even zoveel recht mogen zeggen Keizersheuvel en anderen nog zouden er ook een zeker getal heuvelsnamen kunnen bijvoegen. Het zal dan best zijn er Sint Amands-berg te laten en geen revolutie te bewerken in namen die er vereeuwigd zijn.(sic)”

Bron: ‘Het Campo Santo van Sint-Amandsberg', Sabine Degroote

De restauratie van het graf Jan Frans Willems wordt mogelijk gemaakt door de steun van Vlaanderen - dienst Onroerend Erfgoed, Stad Gent - dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Willemsfonds vzw, Sociumi en De Liberale Kring Oordegem-Smetlede-Papegem.

Lees alles over J.F. Willems zijn grafmonument in de septembereditie van Rechtuit: https://issuu.com/willemsfonds_vzw/docs/rechtuit_september/s/16766002.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs Gratis

Meer info?
Stuur een mail via info@willemsfonds.be of bel via 09-267 39 64

Sluit Mijn Willemsfonds