Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Cursus dialectologie

Cursus dialectologie

CURSUS: Uitdrukkingen, volkswijsheden en vergelijkingen

Wanneer en hoe gebruiken we uitdrukkingen, volkswijsheden en vergelijkingen?O 't oal te sjchietebroekn uut komt, e droajt ie roend lik e stroent in e pispot.vZowel in het Nederlands als in de dialecten maken sprekers vaak gebruik van spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen en plastische vergelijkingen. In deze cursus gaan we nader in op dialectuitdrukkingen. We bespreken o.a. volkswijsheden (ons bompa/mijn moeder zei …), weerspreuken, zeispreuken, vergelijkingen, enz. Uiteraard leggen we de nadruk op typische uitdrukkingen uit de Westhoek, maar we kijken ook verder dan onze neus lang is. Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en dialectuitdrukkingen, welke manieren bestaan er om onze uitdrukkingen kracht bij te zetten: klanken, rijm, enz., welke spreekwoorden ontlenen we aan de zeevisserij of aan andere beroepen. Is ’t zwien deur de beeëtn joagn bijvoorbeeld echt typisch West-Vlaams of is het slechts bekend in een klein gebied? In de tweedelige cursus worden theoretische achtergronden gecombineerd met (ludieke) West-Vlaamse voorbeelden.
De lesgever van dienst is niemand minder dan  Veronique De Tier.   Veronique De Tier studeerde Germaanse filologie aan de Ugent. Sinds 1985 werkt zij aan de Universiteit Gent als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Van 2007 tot 2012 was zij daarnaast stafmedewerker bij Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, een organisatie die dialectverenigingen in Vlaanderen overkoepelt en o.a. de dialectendagen organiseert; Zij werkt ook al 18 jaar als adviseur streektalen bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) waar zij instaat voor stimulering en advisering van dialectverenigingen en –geïnteresseerden in Zeeland.
Wil je meer weten over uitdrukkingen, volkswijsheden en vergelijkingen dialect?Kom dan de cursus bijwonen die het Willemsfonds en de Academie Dialect Bachtn de Kuupe samen organiseren. 
Praktisch:
De cursus omvat 2 sessies van twee uur van 18.30u tot 20.30 u.Cursusdagen: maandag 02 en maandag 09 oktober 2023.Locatie:  Hotelschool Ter Duinen  Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde(dorp).
Deelnemers die met trein of tram komen, kunnen opgehaald worden ofwel in het station van Koksijde ofwel aan de tramhalte in Koksijde Bad. 
Deelnameprijs: € 30 voor leden van het Willemsfonds en/of het Dialectgenootschap.  € 35 voor niet-leden. De kostprijs omvat de twee sessies, een syllabus en een water, een wijntje of een biertje. Deelname kan door overschrijving van de kostprijs op rekeningnummer BE65 0018 2635 4796 van het Willemsfonds Kunst-Wijs. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. De snelste betaler maakt de grootste kans er bij te zijn! Inschrijven vóór 3 september 2023.

 foto © HLN

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs leden € 30,00
Deelnameprijs niet-leden € 35,00

Meer info nodig? Contacteer:
Sonja De Craemer
kunstwijs@willemsfonds.be
059-80 21 41

Sluit Mijn Willemsfonds