Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Gedichtenwedstrijd met als thema WIJSHEID

Gedichtenwedstrijd met als thema WIJSHEID

Het Willemsfonds Tongeren organiseert voor de eerste keer een poëziewedstrijd. Het thema van de wedstrijd is WIJSHEID, verwijzend naar de uil in het logo van het Willemsfonds.

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De wedstrijd staat open voor deelnemers die op 1 januari 2018 zestien jaar of ouder zijn. Uitgesloten van deelname zijn juryleden of familieleden daarvan en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

2. Het bekend maken van deze wedstrijd gebeurt op een zo breed mogelijke manier.

3. Elke deelnemer stuurt één (1) gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

4. Het gedicht wordt tussen één (1) april en dertig (30) juni per post verstuurd naar:
De voorzitter van het Willemsfonds Tongeren, de Tieckenstraat 1, B-3700 Tongeren.

Het gedicht dient getypt te zijn in lettertype Arial 12 en op A4 papier, zonder afbeeldingen of andere opsmuk.

5. De toegezonden omslag bevat een afzonderlijke gesloten omslag met daarop aan de voorzijde het gekozen pseudoniem en daarin de persoonsgegevens van de inzender (voornaam, naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres). Inzendingen die hieraan niet voldoen worden uitgesloten van deelname. Elke deelnemer zal een ontvangstbewijs ontvangen.

6. Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvoldoende gefrankeerde en onvolledige inzendingen.

7. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.

8. De jury zal in eerste instantie 10 genomineerden en vervolgens drie prijswinnaars kiezen.

Aan de eerste prijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro, aan de tweede prijs 125 euro en aan de derde prijs 50 euro. De namen van de genomineerden en de winnaars worden tijdens de proclamatie bekend gemaakt.

9. Deze laureaten worden minstens 14 dagen voor de prijsuitreiking , per brief of mail, door de juryvoorzitter verwittigd dat ze tot genomineerden behoren. Welke prijs ze behaalden wordt alleen meegedeeld tijdens de prijsuitreiking. De prijzen worden persoonlijk in ontvangst genomen of, bij verhindering, door een bij de organisator aangemelde vervanger.

10. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.

11. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, zonder melding en zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten.

12. De geselecteerde gedichten worden door de organisator gepubliceerd in een poëziebundel die vanaf de prijsuitreiking te verkrijgen is. Door deelname gaat men hiermee akkoord.

13. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2018 in Bibliotheek De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren.

SCHRIJFTIPS NODIG?
Schrijftips of -inspiratie nodig? Neem dan zeker eens een kijkje op Schrijven Online, de community voor schrijvers in Nederland en Vlaanderen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnameprijs niet-leden Gratis

Meer info nodig? Contacteer:
Lutgart Voets
tongeren@willemsfonds.be
0472 69 33 81

Sluit Mijn Willemsfonds