Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Gent

1868 - 2018 150 jaar Willemsfonds vzw, afd. Gent

150 jaar Willemsfonds vzw, afd. Gent in het Liberaal archief

Halfweg de jaren 1860 besloot het Willemsfonds tot de oprichting van lokale afdelingen. Dit gebeurde vooral op initiatief van secretaris Julius Vuylsteke. Hij begreep als geen ander dat de ideeën van het Willemsfonds landelijk verspreid moesten worden. De eerste afdeling die het levenslicht zag was – hoe kon het ook anders? – deze van Gent, bakermat en tot op heden ook zetel van het Willemsfonds Algemeen Bestuur. De stichtingsvergadering vond plaats op 13 januari 1868. Willemsfonds Gent bestaat dus 150 jaar, een ideale aanleiding om het archief van deze oudste afdeling even in de kijker te zetten.

Het archief van Willemsfonds Gent is tweeledig. Het negentiende-eeuwse archief bevat voornamelijk dossiers met algemene briefwisseling maar ook een aantal activiteitendossiers. Die dossiers zijn bewaard gebleven voor de periode 1868-1890 en maken een reconstructie van de werking van deze oudste afdeling mogelijk. Het tweede archiefluik vangt aan in 1921. Het bevat niet alleen stukken over de algemene werking van de afdeling, maar ook betreffende de bibliotheekwerking. Gent telde op een bepaald moment maar liefst vijf Willemsfondsbibliotheken.

Decennialang werd een deel van het archief beheerd door bestuurslid Angèle Van Geluwe-Eggermont die alles nauwgezet bijhield en netjes klasseerde. Samen met haar echtgenoot Robert Van Geluwe was “madame Angèle” de drijvende kracht achter ontelbare activiteiten van Willemsfonds Gent. Haar activiteitendossiers zijn in het archief terug te vinden, net als de fotoalbums die ze hiervan samenstelde. Enkele recentere schenkingen, met voornamelijk archief van na 2000, werden nog niet in de inventaris opgenomen.

Klik hier voor de inventaris van het archief van Willemsfonds Gent

 

Afbeelding: ingebonden briefwisseling van Willemsfonds Gent, met onder meer voorgedrukte uitnodiging van afdelingssecretaris Max Rooses, 1868

Sluit Mijn Willemsfonds