Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Over Mortsel

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereiging.

Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke goei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal iveau.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Leden, afdelingen, verbonden, werkgroepen, besturen én personeel hebben in de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen een verantwoordelijkheid op te nemen en een concrete rol te vervullen.

Hoek kan ik lid worden van Willemsfonds Mortsel?

Dat kan door 15 euro te storten op rekeningnummer BE39 0010 2817 2819 van Willemsfonds vzw, Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent met vermelding: nieuw lid WF Mortsel. Een koppel betaalt slechts 18 euro op jaarbasis. En voor elk bijkomend gezinslid bedraagt het lidgeld slechts 3 euro op jaarbasis!

Sluit Mijn Willemsfonds