Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Werkgroep Campus Willems

Maak kennis met onze werkgroep Campus Willems

Campus Willems is het vormingscentrum van het Willemsfonds. Campus Willems helpt jou om je eigen verhaal te vertellen. We zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer mensen elkaar beter leren kennen, er meer begrip ontstaat. Door het delen van verhalen krijgen we een sterker vertrouwen in elkaar en de maatschappij. Campus Willems organiseert fysieke samenkomsten die we afwisselen met digitale ontmoetingsmomenten. Ons aanbod vind je hier terug.  

Wat doet de werkgroep Campus Willems?  

Onze werkgroep Campus Willems bepaalt het beleid dat te maken heeft met leren en kritisch burgerschap en voert het mee uit. Ze ziet er op toe dat onze visie op de leerfunctie uitgevoerd en geïmplementeerd wordt en kiest daarvoor elk academiejaar een thema waarrond gewerkt wordt. Daarnaast organiseert de werkgroep jaarlijks een bovenlokale denkdag rond een inhoudelijk thema. Tijdens deze denkdag brainstormen interne en externe stakeholders samen om te komen tot praktische en toepasbare acties.  

Wie zit er in de werkgroep Campus Willems? 

Momenteel bestaat onze werkgroep uit deze enthousiaste en geëngageerde leden: 

Mieke De Groen, Els De Munck, André Gevaert, Luc Govaert en Roger Voeten. 

Zij komen één keer per kwartaal (digitaal) samen en worden daarbij ondersteund door een personeelslid van het Willemsfonds.  

Heb je vragen, suggesties of wil je zelf ook deelnemen aan deze werkgroep? Stuur dan een e-mail naar vorming@willemsfonds.be 

 

 

Sluit Mijn Willemsfonds