Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

onze muziek

Luc Ponet van Bach Academie Alden Biesen

Luc Ponet en Organum Alden Biesen

We staan er niet bij stil dat Luc Ponet befaamd is als musicus-organist-dirigent. In het Willemsfonds kennen we hem als Luc, medebestuurder van afdeling Tongeren. In zijn professioneel leven is Luc Ponet onder meer inspecteur Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, hij doceerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan internationale universiteiten. Verder is Luc Ponet stadsorganist en curator van Leuven Orgelstad en organist-titularis van de O.L.V.-basiliek in Tongeren. Luc  ijvert voor de herwaardering en erkenning van de internationale betekenis van het muzikaal erfgoed van Limburg, het voormalig graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. Zo werkt hij voor de KU Leuven aan een doctoraatsonderzoek rond de organistenpraktijk in het prinsbisdom Luik tijdens de eerste helft van de 17de eeuw.

Binnen de vzw Organum Alden Biesen is Luc Ponet artistiek directeur van de Bach Academie Alden Biesen. De Bach Academie organiseert concerten in de barokke kerk van de Landcommanderij Alden Biesen. Het aanwezige Van Peteghem-orgel is een belangrijke meerwaarde voor de historische uitvoeringen van muziek uit de 17e en 18e eeuw. Het koor en het orkest staan onder leiding van Luc Ponet.  De puurheid van uitvoering  bekoort de barokliefhebber. De Bach Academie doelt zo op het voortbestaan van tijdloze schoonheid.

Ontdek het volledige programma van Organum Alden Biesen

Organum en de Bach Academie Alden Biesen

Met als doel het pas gerestaureerde/gereconstrueerde historische Van Peteghem-orgel – het enige orgel in Vlaanderen dat effectief eigendom is van de Vlaamse overheid – onder de aandacht te houden van orgel- en muziekliefhebbers werd in 1998, precies 20 jaar geleden, de vzw Organum Alden Biesen opgericht.

Vanaf de eerste concerten werd aandacht besteed aan alle mogelijke combinaties en settings waarin het orgel een rol kon spelen: van bijzondere orgelrecitals met stilistisch erg uiteenlopende programma’s (van oude muziek tot Argentijnse tango’s), uitvoeringen van grandioze koorwerken van J.S. Bach, F. Mendelssohn en vele anderen (uitsluitend met orgelbegeleiding) tot programma’s voor orgel en dans, improvisatieconcerten, concerten voor kinderen enz..

Organisten van over de hele wereld, gerenommeerde solisten en uitstekende koren droegen jarenlang bij tot het succes van meer dan 150 (orgel)-concerten.

In 2011 werden de programmalijnen grondig geactualiseerd en werd de idee geopperd om in de schoot van Organum met Bilzenaar Patrick Bollen als voorzitter een nieuw artistiek project te ontwikkelen en op regelmatige basis vocaal-instrumentale (cantate-) concerten rond J.S. Bach en tijdgenoten te brengen. Dit evenwel zonder de oorspronkelijke missie, nl. het Van Peteghem-orgel onder de belangstelling houden, uit het oog te verliezen.

De Bach Academie Alden Biesen gaf haar eerste concerten in 2012. Ze bestaat enerzijds uit koorzangers met een uitgebreide koorervaring en anderzijds uit professionele musici, zangers zowel als instrumentalisten, uit vooraanstaande koren, ensembles of orkesten en docenten uit het kunstonderwijs. Zowel het koor als het orkest dat speelt op periode-instrumenten worden samengesteld in functie van de vereisten van de uit te voeren werken.

Het repertoire wordt steeds op een passende, historisch gedocumenteerde, geïnformeerde en inspirerende wijze benaderd.

De Bach Academie Alden Biesen is, zoals de naam laat vermoeden, gehuisvest in de Landcommanderij Alden Biesen, het Europees cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse gemeenschap in Bilzen. Zij concentreert zich op de uitvoering van cantates, passionen en oratoria van J.S. Bach, met sporadisch een zijsprong naar bijvoorbeeld G.F. Händel of andere barokcomponisten tot zelfs het klassicisme van J. Haydn en W.A. Mozart.

Het historische Van Peteghem-orgel in de kerk van de Landcommanderij – een authentiek Vlaams rococo-orgel – wordt stelselmatig in de programmatie opgenomen.

Met de Bach Academie Alden Biesen, feitelijk het ‘hofensemble’ van Alden Biesen, brengt de vzw Organum niet alleen de historische, 18de eeuwse traditie van muziekuitvoeringen in balijen en kastelen van de Duitse Ridderorde weer tot leven, ze creëert ook een nieuwe concertervaring m.b.t. barokmuziek, waarbij oude en nieuwe muziek, evenals jong talent en gevestigde waarden een gewaardeerde plaats krijgen. Een stijlgetrouwe uitvoeringspraktijk (kwaliteitsvolle concerten), de overdracht van kennis en vaardigheden (masterclasses, zomeracademie), aandacht voor nieuwe muziek (compositieopdrachten en creaties) en vooral ook de participatie van het publiek zijn belangrijke aandachtspunten in dit project met Euregionale uitstraling.

De Bach Academie Alden Biesen is op vijf jaar tijd een vaste waarde geworden in het muziekleven in Limburg, Vlaanderen en in de Euregio. Het publieksbereik gaat van Noord-Nederland tot het meest zuidelijke puntje van België en van Oostende tot Keulen. Daarmee geniet dit project een mooie internationale erkenning, hetgeen uiteraard de ambities stap voor stap vergroot. Belangrijke doelstelling blijft evenwel de prachtige historische site van de Landcommanderij Alden Biesen effectief ‘klank’ te geven door de authentieke muziekbeleving, zoals dat in de 17de en in de 18de eeuw op dergelijke sites vanzelfsprekend was, op intrigerende wijze in ere te herstellen. De concerten brengen Alden Biesen tot leven. En Alden Biesen is een parel op de kroon van Bilzen.

Vaste waarden in het jaarprogramma

  • Passieconcert op Palmzondag en Goede Vrijdag, met alternerend de passionen van J.S. Bach of andere passende oratoria uit de 18de eeuw
  • Zomeracademie, elk jaar van 11 tot 15 augustus, gericht tot organisten, (koor-)zangers en instrumentalisten (barokinstrumenten). Internationaal vermaarde docenten staan in voor masterclasses, lezingen en concerten. Ze worden bijgestaan door diverse coaches voor individuele trainingen, instrumentaal en vocaal. Daarnaast krijgen de deelnemers meerdere podiumkansen. Er wordt een compositiewedstrijd uitgeschreven voor koor. De winnende compositie wordt gecreëerd tijdens de zomeracademie
  • BarokFest, festival van de barokmuziek in en rond de Landcommanderij Alden Biesen. Van dagenraad tot schemering volgen barokconcerten elkaar op doorheen het park en in de monumentale ruimtes van de gebouwen van Alden Biesen.
  • Kerstconcert, cantates van Bach en tijdgenoten, het Weihnachts-oratorium

Programma 2018

BarokFest 2018 op zondag 7 oktober

Kerstconcert op 15 december, 20 uur

Rudy Merlin met Causerie Tendre

Salonorkest Causerie Tendre

Rudy Merlin, ons allen in het Willemsfonds wel bekend, is oprichter, dirigent en pianist van het salonorkest Causerie Tendre. Ter gelegenheid van de 100ste aperitiefontmoeting in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in Hasselt brengt Causerie Tendre muziek van rond de eeuwwisseling. Het gevarieerde repertoire van het salonorkest bestaat uit authentieke salonmuziek, Weense muziek, lichtklassieke muziek, filmmuziek, evergreens en bewerkingen uit operette, opera en musical. Causerie Tendre bouwde als begeleidingsorkest een stevige reputatie op bij onder meer het Vlaams Muziektheater, Katrien Gallez en de “3 soprano’s”, An Lauwereins en Marco Bakker …

Rudy Merlin, penningmeester aan de piano

Voor het grote publiek is hij oprichter en pianist van het bekende Salonorkest Causerie Tendre. In het Willemsfonds staat hij bekend als de penningmeester aan de piano. Tijdens de 21 vorige edities van het lentediner verwende Rudy Merlin de Willemsfondsers met een miniconcert aan de vleugelpiano in didactisch restaurant De Roerdomp. December 2016 speelde Rudy Merlin tijdens De Bijna Langste Nacht, het feest van VrijzinnigLimburg, in boekhandel Grimm in Hasselt.

Rik Fabry trakteert afdeling Diepenbeek op miniconcert

Op 4 februari 2018 trakteerde Rik Fabry afdeling Diepenbeek op een spontaan miniconcert. De aanwezigen op de AV met ontbijt in De Ploeg in Diepenbeek genoten duidelijk van dit muzikale voorsmaakje op het winterconcert dat gepland staat eind december 2019 bij Willemsfonds Diepenbeek.

Sluit Mijn Willemsfonds